Privacy

24/7 Discount respecteert de privacy van al haar members en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie zoals verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door 24/7 Discount zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring legt 24/7 Discount uit welke persoonsgegevens worden verzamelt en gebruikt en met welk doel. Definities van begrippen die in deze privacyverklaring met een hoofdletter worden aangeduid, zijn te vinden in de algemene voorwaarden.

1. Vastleggen en verwerken van gegevens

Door het gebruiken van de Website laat je bepaalde persoonlijke gegevens achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de Website hebt ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mailadres, welke worden gevraagd bij de aanmelding op de Website, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen als je bent ingelogd. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt. Als je op de Website bent ingelogd als Member, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer je niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.

Door op een bewuste manier gebruik te maken van de Website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Inzage in jouw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heb je te allen tijde in jouw Account. Wij zullen de aan jouw Account gekoppelde persoonsgegevens - die al niet openbaar zijn - niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is het uitvoeren van een verzoek tot uitbetaling van het Tegoed. Hiervoor worden enkel de uiterst noodzakelijke gegevens verstrekt aan een derde partij (in dit geval de bank). In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de Website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

2. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. 24/7 Discount beveiligt alle informatie tussen jou en de Website, bijvoorbeeld wanneer jij inlogt of je registreert.

3. Actief verstrekte gegevens

Registratie

Om de door 24/7 Discount verdiende Korting aan jou te kunnen toewijzen als Tegoed, is registratie vereist. 24/7 Discount slaat de door jou ingevulde persoonsgegevens op, zoals je voornaam, e-mailadres en jouw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven. Bij registratie verzoeken wij je slechts enkele noodzakelijke gegevens in te vullen. Op een later moment kun je dit desgewenst zelf verder aanvullen in jouw Account.

E-mail en nieuwsbrief

Registratie op de Website (en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden) houdt in dat je akkoord gaat met het, op regelmatige basis, ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails met o.a. kortingsacties van Adverteerders aangesloten bij 24/7 Discount. In jouw Account kun je aangeven welke communicatie-uitingen je wel/niet wilt ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee je je kunt afmelden. 24/7 Discount behoudt zich het recht voor om voor jou belangrijke, niet-promotionele, e-mails te sturen met betrekking tot jouw Account (bijvoorbeeld over het Tegoed), ook al heb je je afgemeld voor de nieuwsbrieven en e-mails van 24/7 Discount.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. 24/7 Discount gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw Account. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen of zelf je wachtwoord te wijzigen.

Account

In jouw Account heb je inzage in de persoonsgegevens, die jij aan 24/7 Discount hebt verstrekt en kan je deze gegevens desgewenst wijzigen. Jouw Account is enkel toegankelijk met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken om misbruik te voorkomen.

Bewaartermijn

De door jou actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang je Account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je het Account wilt verwijderen. Als je jouw Account wilt verwijderen, kun je contact met ons opnemen.

4. Passief verstrekte gegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de Website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van je computer, het tijdstip van het bezoek, surfgedrag en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Dankzij een coockie kunnen Transacties van Members geregistreerd worden. Bij de registratie van een Transactie wordt enkel de informatie geregistreerd om de Korting aan het account van de Member te kunnen toevoegen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de datum/het tijdstip van de aankoop, de naam van de Webwinkel, het aankoopbedrag en een nummer om de Member te herkennen geregistreerd. De Website ontvangt geen creditcard nummer of andere gegevens die je invult bij het doen van een aankoop bij de Webwinkel. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen, maar 24/7 Discount raadt dit sterk af. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de Website namelijk ernstig beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet worden geregistreerd en de Korting kan in dat geval niet worden toegeschreven aan het Account van de Member.

Na inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord plaatst onze Website automatisch een cookie op jouw computer om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie registreert 24/7 Discount welke Webwinkels je bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om jouw aankopen te registreren, om de verdiende Korting te kunnen toewijzen en om de Website te optimaliseren om tegemoet te komen aan jouw wensen en voorkeuren.

Bewaartermijn

Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. 24/7 Discount kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. 24/7 Discount raadt je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.

6. Wijzigingen privacyverklaring

24/7 Discount behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage en wijziging van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van 24/7 Discount of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering) van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. 24/7 Discount staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54245885. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2012.