Meetinstrumenten online kopen

Home – Meetinstrumenten in de zorg

https://meetinstrumentenzorg.nl/

Meetinstrumenten in de zorg is een samenwerking tussen verschillende hogescholen, universiteiten, organisaties en sponsoren. Gezamenlijk is het doel het aanbod aan meetinstrumenten te verzamelen en vrij toegankelijk te maken en te houden. Alle communitypartners.

Meetinstrument / meetinstrumenten - Hulp bij Onderzoek

https://hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/begrippen/meetinstrument/

Er wordt mee bedoeld dat het meetinstrument op die plaats wordt gebracht waar iets te meten valt en dat de omstandigheden waaronder dat gebeurt ook als zodanig gecreëerd worden. Te denken valt aan de vele chemische laboratoria waar veel metingen worden verricht in bepaalde constellaties.

Meetinstrumenten / Measuring instruments list 26-01-2023

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2014/01/01/meetinstrumenten-overzicht/meetinstrumenten_y2023_w04.pdf

Meetinstrumenten / Measuring instruments list 26-01-2023 Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren.

Categorie:Meetinstrument - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Meetinstrument

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 okt 2016 om 22:21. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Meetinstrumenten | www.pijnbijkanker.nl

https://pijnbijkanker.nl/single-item-meetinstrumenten

Meetinstrumenten Een belangrijke voorwaarde voor een goede pijnbehandeling is het regelmatig meten en registreren van de pijn. De aandacht voor de pijn en het vragen naar een pijnscore geeft een betere inschatting van de ernst van de pijn en het effect van een behandeling.

Meetinstrument - Wikikids

https://wikikids.nl/Meetinstrument

In de klas meet je meestal met een meetlat of liniaal de millimeters en centimeters. Een timmerman bijvoorbeeld zal vaker een rolmaat of duimstok gebruiken. Om een terrein of gebouw op te meten is een meetlint wel handig. De kilometerteller in bijvoorbeeld een auto telt het aantal gereden kilometers.

Meten met een meetinstrument - Hulp bij Onderzoek

https://hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/begrippen/meten-met-een-meetinstrument/

Zowel een liniaal, als een lichtmeter, een test of een vragenlijst rekent men tot de categorie meetinstrumenten. Er zijn twee redenen waarom de onderzoeker een meetinstrument gebruikt. De eerste is dat de onderzoeker niet kan vertrouwen op zijn eigen zintuigen om daarmee empirische gegevens te verzamelen.

KNMI - Meteorologische meetinstrumenten

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/meteorologische-meetinstrumenten

Om het weer en klimaatveranderingen te kunnen verwachten, maakt het KNMI gebruik van verschillende soorten meteorologische meetinstrumenten. Het KNMI heeft een uitgebreid waarneemnetwerk: op het land, op zee, in de lucht en vanuit de ruimte. Bekijk het overzicht van en uitleg over het KNMI waarneemnetwerk.

Meetinstrumenten | Testo BV

https://www.testo.com/nl-NL/producten/meetinstrumenten

Oppervlaktetemperatuur meetinstrumenten; Luchttemperatuur meetinstrumenten; Steekthermometers; Dompelthermometers; Temperatuurvoeler; Temperatuurmeetstrips; Vochtigheidsmeting. Luchtvochtigheidsmeter; Materiaalvochtmeters; Data loggers; Drukmeting. Absolute-drukmeters; Verschildrukmeters; Manifolds; Vacuümmeters; Lekvolumemeter; Hogedrukmeter; Digitale barometers; Debietmeting

GGZ Standaarden

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychose/kwaliteitsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de indicatoren met bijbehorende meetinstrumenten opgenomen, in de volgende paragrafen worden deze kort toegelicht. De instrumenten genoemd bij volwassenen zijn ook geschikt voor ouderen, alleen als er een specifiek instrument is ontwikkeld dan staat deze specifiek benoemd in de tabel.

Meetinstrumenten en meetgereedschap | Manutan

https://www.manutan.nl/nl/mnl/meetinstrument

Meetinstrumenten . Bij Manutan vind je diverse meetinstrumenten die je voor verschillende klussen en taken kunt gebruiken. Zoek je bijvoorbeeld een stopwatch, thermometer of schuifmaat? Dan ben je bij Manutan aan het juiste adres. We hebben specifiek gereedschap dat in de bouw wordt gebruikt.

Meetinstrumenten.nl - Inspectie Techniek - Weegtechniek

https://meetinstrumenten.nl/

Meetinstrumenten.nl – dé specialist in technische meetinstrumenten. Wij richten ons al jaren op diverse technische meetinstrumenten als decibelmeters, windmeters en krachtmeters, maar ook op inspectie instrumenten als endoscoopcamera’s / inspectiecamera’s en aanverwante producten voor reinigingstechniek.

Meetinstrumenten | PCE Instruments

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm

Meetinstrumenten. Hieronder vindt u een overzicht van ons complete assortiment aan meetinstrumenten. Op dit moment bestaat ons aanbod uit ongeveer 650 meetinstrumenten, zowel handheld als stationaire meters, waarmee analyses van verschillende natuurkundige, chemische en elektrische eenheden verricht kunnen worden.

Meetinstrumenten - Richtlijnen Palliatieve zorg

https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland/meetinstrumenten

‘Meetinstrumenten in de palliatieve zorg zijn gestructureerd vormgegeven hulpmiddelen, gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, die zowel de patiënt als de zorgverlener helpen inzicht te vergroten in de problematiek van de patiënt en/of diens naasten, ter ondersteuning van de besluitvorming rond de inzet van interventies (dan wel het nalaten daarvan) en de evaluatie van de uitkomsten.’

Meetinstrumenten voor de ouderenpsychiatrie - Trimbos-instituut

https://www.trimbos.nl/kennis/ouderenpsychiatrie-nkop/meetinstrumenten-ouderenpsychiatrie/

Meetinstrumenten voor de ouderenpsychiatrie. Meetinstrumenten zijn waardevol voor screening, diagnose en het bepalen van de ernst van een stoornis. Ze bestaan uit vragenlijsten en zijn bruikbaar voor de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek. NKOP - Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie.

Mini-Mental State Examination (gestandaardiseerde versie)

https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/mini-mental-state-examination-gestandaardiseerde-versie/

MMSE (gestandaardiseerde versie) De Mini-Mental State Examinition is een instrument gebruikt voor het screenen van cognitieve beperkingen bij ouderen. De test evalueert de cognitieve functies: aandacht en oriëntatie, geheugen, registratie, herinnering, berekening, taal en praxis. Een lage score op de MMSE komt overeen met een laag cognitief ...

V&VN Pijnverpleegkundigen Meetinstrumenten | V&VN - venvn.nl

https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/meetinstrumenten/

Meetinstrumenten voor Pijnmeten en Pijanamnese. Pijnmeten en Pijanamnese (volwassenen) Basisinformatie over pijnmeten Pijn is een thema in het VMS Veiligheidsprogramma en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft “pijn na een operatie” al sinds 2003 opgenomen in de basisset prestatie-indicatoren voor de ziekenhuizen.

Onderzoeksinstrumenten omschrijven in je scriptie - Studiemeesters

https://www.studiemeesters.nl/studietips/onderzoeksinstrumenten-omschrijven-scriptie/

In kwantitatief onderzoek bestaan de onderzoeksinstrumenten -of meetinstrumenten- uit de vragenlijsten of observatieschema’s waarmee je de afhankelijke variabelen meet. Als je in psychologisch onderzoek verschillende vragenlijsten gebruikt om verschillende constructen te meten, dan is elke vragenlijst een meetinstrument.

Meetinstrumenten in de zorg en thuiszorg | Zuster Jansen

https://www.zusterjansen.nl/blog/meetinstrumenten-in-de-zorg/

Meetinstrumenten in de thuiszorg bij Zuster Jansen. Ook bij Zuster Jansen zetten we meetinstrumenten in. Om onze kwaliteit te meten en verbeteren. En om op tijd de beste zorg te verlenen. Benieuwd hoe wij dit doen? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Hij kan u er meer over vertellen.

Meetgereedschap - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetgereedschap

Meetgereedschap. Een schuifmaat met nonius. Meetklok. Meetgereedschap en meetinstrumenten zijn hulpmiddelen om een natuurkundige grootheid mee te meten. Hieronder staat een opsomming van dergelijke hulpmiddelen gerubriceerd naar het type grootheid of het vakgebied waarop ze betrekking hebben.

Het belang van kalibraties voor meetinstrumenten

https://www.yokogawa.com/eu/blog/renewables/nl/kalibraties/

Het belang van kalibraties voor meetinstrumenten. De kwaliteit van producten hangt sterk samen met de kwaliteit van metingen. In vrijwel alle productieprocessen heeft een nauwkeurige meting directe invloed op het percentage afkeur en op de veiligheid. Veel organisaties laten hun meetinstrumenten kalibreren, maar weten vaak niet […]