Geneesmiddelen online kopen

Farmacotherapeutisch Kompas

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

Het doel van het FK is een kompas te verstrekken waarop men kan varen bij beslissingen die moeten leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. Middelen zonder therapeutische waarde, al zijn deze nog zo goedkoop, dienen niet te worden voorgeschreven.

Geneesmiddelen - Farmacotherapeutisch Kompas

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren

Geneesmiddelen Geneesmiddelgroepen Indicaties Groepeer op geneesmiddelgroep Groepeer alfabetisch Groepeer op indicatie Groepeer thematisch Bij de opgegeven letter (null) zijn geen geneesmiddelen gevonden

Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013 - Wetten.nl

https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0031916&g=2024-01-01&z=2024-04-21

Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;. Na op 24 mei 2012 schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over de voornemens met betrekking tot de ...

Middel X - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middel_X

Middel X is de geanonimiseerde benaming van een aantal giftige stoffen, die worden toegepast in de chemische industrie, onder andere als conserveermiddel en desinfectans. De stof of stoffen worden gezien als mogelijk middel voor humane zelfdoding, [1] bijvoorbeeld bij een voltooid leven, in geval een persoon niet in aanmerking komt voor ...

Jaarverslag 2023: Kansen voor morgen | Jaarverslag | College ter ...

https://www.cbg-meb.nl/documenten/jaarverslagen/2023/01/01/cbg-jaarverslag-2023-kansen-voor-morgen

We speelden net als in voorgaande jaren een vooraanstaande rol in Europa. Zo waren we vanuit Nederland direct betrokken bij ongeveer 20% van alle centrale procedures voor humane geneesmiddelen als rapporteur of co-rapporteur. Ook op het gebied van het bewaken van de veiligheid van medicijnen deden we goed mee.

Bijdrage van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - LinkedIn

https://nl.linkedin.com/posts/college-ter-beoordeling-van-geneesmiddelen_update-16-april-2024-cbg-waarschuwt-voor-activity-7185974059426361344-yUYj

Dr. Rikje Ruiter is tijdens de Collegevergadering van 4 april 2024 beëdigd als nieuw lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Sinds 2020 is Rikje als internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/

op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd worden bereid volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor een bepaalde patiënt op niet routinematige basis volgens specifieke kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lidstaat in een ziekenhuis wordt gebruikt onder ...

Nieuwsbrief Geneesmiddelen maart 2024| ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief-geneesmiddelen-maart-2024

In de nieuwsbrief Geneesmiddelen van maart geven we een update over het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen op 11 april. Daarnaast een interessant interview met Frank Hoentjen over zijn onderzoek naar het gebruik van adalimumab bij de ziekte van Crohn. En natuurlijk houden we je op de hoogte van alle subsidiemogelijkheden rondom het goed ...

Medicijnen raken op in apotheken: ‘82 aanvragen voor Ozempic, maar we ...

https://www.ad.nl/binnenland/medicijnen-raken-op-in-apotheken-82-aanvragen-voor-ozempic-maar-we-hebben-het-niet~a4b3146a/

Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar dus anderen leggen geen reserve voorraad aan. Als na een productie onderbreking weer geleverd kan worden krijgen de landen die meer betalen eerst geleverd.

Goed en veilig medicijnen gebruiken - Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/kwaliteit-en-risicos-geneesmiddelen-bewaken

De Geneesmiddelenwet regelt onder andere het veilig gebruik van geneesmiddelen. Enkele voorbeelden: Artsen en apothekers moeten ernstige bijwerkingen van medicijnen melden. Het voorschrijven van medicijnen via internet is aan speciale regels gebonden.

Mijngezondheid geeft toegang tot uw medicatievoorschriften

https://www.health.belgium.be/nl/news/mijngezondheid-geeft-burgers-nu-ook-toegang-tot-hun-medicatievoorschriften

Via Mijngezondheid kan je de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts bekijken, doorklikken naar de bijsluiters en zelfs verwijderen. Het is een van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block lanceerde.

Geneesmiddelen | Zorgsectoren | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - IGJ

https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat geneesmiddelen veilig zijn. Op deze pagina's vindt u meer informatie voor farmaceutische bedrijven, apotheken en voorschrijvers. Ook leest u meer over het toezicht op klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen zonder handelsvergunning.

geneesmiddelentekort.nl - de zoekmachine voor apothekers

https://geneesmiddelentekort.nl/

geneesmiddelentekort.nlde zoekmachine voor apothekers. Met geneesmiddelentekort.nl helpen wij apothekers bij het oplossen van tekorten als geneesmiddelen tijdelijk niet beschikbaar zijn of uit de handel zijn genomen. Via onze zoekmachine is ons beschikbare alternatieve geneesmiddel zo gevonden.

Geneesmiddelen (Zvw) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/geneesmiddelen-zvw

Voor sommige geneesmiddelen moet een verzekerde een gedeelte zelf betalen. Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof worden in groepen (clusters) ingedeeld als zij onderling vervangbaar zijn. Dit zijn de geneesmiddelen die op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering staan.

Ge-Bu

https://www.ge-bu.nl/

Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) publiceert onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Home | Geneesmiddeleninformatiebank | College ter Beoordeling van ...

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:1:0::NO:SESSION:P0_DOMAIN,P0_LANG:H,NL

Vind geneesmiddel. In de Geneesmiddeleninformatiebank van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten. De Geneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor.

Geneesmiddelen | Risico's van stoffen - RIVM

https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/stoffen-en-producten/Geneesmiddelen

Geneesmiddelen zijn stoffen om ziekten te genezen, te voorkomen of de gevolgen van ziekten en aandoeningen te verminderen. Wettelijk kader. Vanwege het belang voor de volksgezondheid zijn geneesmiddelen uitgezonderd van de Europese stoffen wetgeving. Geneesmiddelen hebben een eigen wettelijk kader met een eigen markttoelating.

Medicijnen met en zonder recept | College ter Beoordeling van ...

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-medicijnen-met-en-zonder-recept

In Nederland zijn bijna 18.000 geregistreerde geneesmiddelen voor mensen beschikbaar. Het grootste gedeelte daarvan wordt voorgeschreven door een arts, specialist of verpleegkundig specialist. Hiervoor heeft u een recept nodig. Receptplichtige medicijnen, noemen we ze daarom. Verder zijn er zelfzorgmedicijnen.

Geneesmiddelen voor mensen | RIVM

https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen

Toezicht op geneesmiddelen voor mensen. Illegale geneesmiddelen. Wijzigingsdatum 14-02-2023 | 13:13. Informatie over geneesmiddelen en bijbehorende regelgeving. Geneesmiddelen zijn heel belangrijk en niet weg te denken bij het behandelen en preventie van ziekten.

Geneesmiddelentekorten | KNMP

https://www.knmp.nl/dossiers/geneesmiddelentekorten

KNMP Farmanco is dé website voor geneesmiddelentekorten en oplossingen. Farmanco informeert sinds 2004 over tekorten in Nederland. Op de website is te zien welke geregistreerde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, wat hiervan de oorzaak is en wat de verwachte datum is waarop een geneesmiddel weer beschikbaar komt.

Welke medicijnen krijg ik vergoed? | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-medicijnen-krijg-ik-vergoed

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan: of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit; welke kosten meetellen voor uw eigen risico; wat eventueel uw eigen bijdrage is; of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

Home | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

https://www.cbg-meb.nl/

Goede medicijnen goed gebruikt. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt.

Waar vind ik informatie over medicijnen? | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-informatie-over-medicijnen

Op deze website vindt u informatie over geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten. U kunt ook vragen stellen aan uw apotheker, de bijsluiter lezen, de vergoedingen bekijken en meer.

Medicijnen | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen

De Rijksoverheid bewaakt de werkzaamheid, kwaliteit en risico’s van medicijnen. En maakt afspraken om geneesmiddelen betaalbaar te houden.

Apotheek.nl

https://www.apotheek.nl/

Over Apotheek.nl. Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is. Wilt u nog meer weten over Apotheek.nl? Bekijk de informatie via onderstaande link.

Geneesmiddel - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel

Geneesmiddel. Pillenbakje voor dagelijks gebruik, met vakindeling voor morgen, middag, avond en nacht. Tilidine, een pijnstiller. Een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het ( dierlijk of menselijk) lichaam. [1]

Geneesmiddelgroepen - Farmacotherapeutisch Kompas

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/alfabet

Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren.

Geneesmiddelen - Farmacotherapeutisch Kompas

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/groep

Geneesmiddelen Geneesmiddelgroepen Indicaties Groepeer op geneesmiddelgroep Groepeer alfabetisch Groepeer op indicatie Groepeer thematisch 11-beta-hydroxylaseremmers

Medicijnen | Apotheek.nl

https://www.apotheek.nl/medicijnen

Apotheek.nl: informatie over medicijnen en gezondheid. Apotheek.nl biedt voor ruim 400 medicijnen uitleg over het gebruik bij kinderen

Kamervragen zonder antwoord nr. 2024Z06542 | Overheid.nl > Officiële ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z06542.html

Disclaimer. De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven.