Werkgroepen en examen online kopen

Plannen en afnemen toetsen en examens - Edu-V

https://www.edu-v.org/denk-mee/werkgroepen/plannen-en-afnemen-toetsen-en-examens/

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de nieuwe werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’ van Edu-V. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar werkgroepleden.

Werkgroep vmbo - NVvW

https://www.nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-vmbo/

Een omvangrijk meerjaren project waarbij de werkgroep vmbo direct en indirect betrokken is. Het afschaffen van de rekentoets en het ontwikkelen van een schoolexamen voor de leerlingen die geen wiskunde examen doen is ook een verandering die door de werkgroep actief gevolgd wordt.

Ontwikkelgroepen – Examenwerk

https://examenwerk.nl/over-examenwerk/ontwikkelgroepen

In de ontwikkelgroepen zitten docenten, examenfunctionarissen en bedrijfsleven. Aan elke ontwikkelgroep zijn één, of meer ontwikkelaars en/of auteurs verbonden. Zij ontwikkelen op basis van de input van het ontwikkelnetwerk en binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Een ontwikkelgroep komt zo vaak bij ...

Kennisplatform CROW | Praktisch toepasbare kennis - CROW

https://www.crow.nl/thema-s/wegbeheer-en-wegonderhoud/inspecties-en-metingen

Het Platform Wegmetingen vormt een aanspreekpunt namens sector over onderwerpen rondom wegmetingen. Het heeft een klankbord- en adviesfunctie voor verschillende werkgroepen en neemt besluiten over kwaliteitsborging.

Inschrijven voor vakken en tentamens - Universiteit Leiden

https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens

Je moet je inschrijven voor alle onderdelen van je vakken, zoals hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Dit geldt zowel voor de verplichte onderdelen van je opleiding als voor studieactiviteiten binnen je keuzeruimte. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Werkgroepen - Edu-V

https://www.edu-v.org/denk-mee/werkgroepen/

Dat doen we onder andere in werkgroepen rondom specifieke uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen. Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan hieronder aan voor één of meerdere werkgroepen.

VERON Commissie Opleiding Zendexamens

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/coz-commissie-opleiding-zendexamens/

Bij voldoende deelname kan in een afdeling een extra examen gedaan worden. Wat is de SRE (Stichting Radio Examens) De SRE is een stichting opgericht door de VRZA en de VERON. Op de website van de SRE kan je de exameneisen en examendata vinden. Opgave voor een examen gaat via de website.

Werkgroep - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkgroep

Een werkgroep is een groep van mensen met een bepaald doel of een bepaalde opdracht die zij gezamenlijk resultaatgericht proberen uit te voeren. Als de taak is volbracht, wordt de werkgroep opgeheven, maar er zijn ook werkgroepen die eerder fungeren als afdelingen binnen een grotere organisatie en die dan ook een lang leven beschoren zijn.

Werkgroepen - TestNet

https://www.testnet.org/werkgroepen/

Hier lees je de laatste status van de werkgroepen. Binnen TestNet zijn er een aantal werkgroepen actief. Van elke werkgroep kun je meer informatie krijgen door de werkgroeppagina op de TestNet website te bezoeken. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de werkgroeptrekker of één van de leden.

Onderwijsbureau SBE: Toetsen en beoordelen - Vrije Universiteit Amsterdam

https://vu.nl/nl/medewerker/sbe-wegwijzer/onderwijsbureau-toetsen-en-beoordelen

Onderwijsbureau SBE: Toetsen en beoordelen. Het onderwijsbureau verzorgt de facultaire ondersteuning van het onderwijs. Wat betreft de toetsing zorgt het onderwijsbureau voor de (logistieke) organisatie van tentamens en examens binnen de faculteit.

Inschrijven voor vakken en tentamens - Universiteit Leiden

https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/rechtsgeleerdheid

Je moet je inschrijven voor alle onderdelen van je vakken, zoals hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Dit geldt zowel voor de verplichte onderdelen van je opleiding als voor studieactiviteiten binnen je keuzeruimte. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Examenwerk

https://examenwerk.nl/

Examenwerk is hét gecertificeerde platform waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan exameninstrumenten voor de sectoren: Horeca, Reizen & Recreatie, ... Modulering van examens, zodat ze ingepast kunnen worden in andere sectoren die hospitality-vaardigheden vragen. Denk aan retail, aan zorg. Eenvoudiger examinering, procesadvies.

Werkgroepen en examen kopen? Altijd online korting - 24/7 Discount

https://www.247discount.nl/werkgroepen-en-examen

Altijd extra korting op werkgroepen en examen via 24/7 Discount. Meld je GRATIS aan en ontvang met één klik geld terug op je online aankopen.

Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens

https://vu.nl/nl/student/vakken/intekenen-afmelden-voor-onderwijs-en-tentamens

Inteken- en afmeldtermijnen. Om deel te nemen aan vakken en tentamens dien je je in te tekenen. Intekenen en afmelden doe je zelf, via de intekenmodule. Lees goed de bijzonderheden door in de harmonica hieronder, voordat je je intekent. De officiële regels over intekenen en afmelden zijn beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en ...

Examinering en Toetsing - BVNT2

https://bvnt2.org/werkgroepen/examens-en-toetsing/

De werkgroep gaat zich inspannen om de NT2-docent-visie op toetsing en examinering en op vormen van beoordeling van voortgang en taalprestaties, onder de aandacht te brengen bij beleid & politiek en bij Duo & toetsontwikkelaars. Overzicht huidige examens en toetsen op het gebied van NT2 Contact Sandy Posthumus Meyjes info@taalactief.com

Werkgroep Graadexamens | EPTA Nederland

https://eptanederland.nl/over-epta/werkgroepen/werkgroep-graadexamens/

Wat doet de werkgroep Graadexamens? De Landelijke Graadexamens Piano (LGP) zijn een onderdeel van EPTA Nederland, waarbij leerlingen van EPTA-leden theorie- en praktijkexamen kunnen doen op elf verschillende niveaus – graden. De examens vinden jaarlijks plaats in de periode maart-april op verschillende locaties verspreid over heel Nederland.

NVON

https://nvon.nl/werkgroepen

Les & examen Terug Examens Publicaties Leswerk Forum Examen overzichtspagina's ... Naast secties en bestuurscommissies heeft de NVON werkgroepen die zich op een bepaald thema richten. Diagnostische vragen

Examenblad - College voor Toetsen en Examens (homepage)

https://www.examenblad.nl/

Het College voor Toetsen en Examens is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens voortgezet onderwijs.

Adviestabel opsturen examenwerk - NVvW

https://www.nvvw.nl/lesmaterialen/examens2022/adviestabel-opsturen-examenwerk/

Adviestabel opsturen examenwerk. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een adviestabel voor het opsturen van leerlingen werk. Omdat er dit jaar een extra tijdvak is ingepland is er ...

Muziekexamens Brabant - Kunstloc Brabant

https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/muziekexamens-1120

De EGTA doet dit o.a. met landelijke themadagen, activiteiten binnen werkgroepen, en sinds 2018 ook met de A-examens voor akoestisch gitaar. Voor vragen over de muziekexamens kun je mailen naar: info@muziekexamensbrabant.nl

Richtlijnen afwezigheid bij onderwijs en toetsing op locatie

https://students.uu.nl/beta/richtlijnen-afwezigheid-bij-onderwijs-op-locatie

Sommige werkgroepen en hoorcolleges zullen online of hybride vormgegeven moeten worden doordat docenten en studenten door corona-gerelateerde klachten of quarantaine niet altijd op locatie kunnen zijn. Je wordt hierover geïnformeerd via je docent. Toetsing Tentamens zijn op locatie, evenals practica.

Werkgroepen - Nederlandse Vereniging voor Examens

https://www.nvexamens.nl/werkgroepen/

Werkgroep Examencongres Werkgroep Functieprofielen Examenfunctionarissen Werkgroep Bevorderen onderlinge Kennisoverdracht Werkgroep Fraude Begin 2016 is de Werkgroep Fraude opgericht.

Experts in online assessments | TestGroup

https://www.testgroup.nl/

Dit doen we met kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde online assessments & testen. TestGroup is de uitgever van The Bridge Personality, één van de meest gebruikte persoonlijkheidstesten ter wereld. We hebben een wereldwijd distributienetwerk en testen beschikbaar in 20 verschillende talen.